Medlemskap - InformationSWEA Michigan har ca 60 medlemmar, där de flesta bor i metropolitan Detroit och Ann Arbor.

Medlemsavgiften är $40 per år. (Du kan också bli portomedlem om du redan är medlem i en annan SWEA avdelning, för $20.)

Som medlem får du ett månadsbrev, SWEA Michigans nyhetsbrev, ca varje månad. Du får också Forum, SWEA Internationals tidning, två gånger per år, samt SWEA-Nytt som är SWEA Internationals elektroniska nyhetsbrev.

Du kan också prenumerera på följande tidningar till reducerat pris för SWEA-medlemmar:

Sweden & America (Swedish Council of Americas tidning) $10 dollar/4 nr.
Nordic Reach
- $11/4 nr. Se även www.nordicreach.com.
Nordstjernan - $35/22 nr. Se även
www.nordstjernan.com.

Se mer under Medlemsförmåner.

Varje höst, hålls ett Region Möte, RM, där alla avdelningar i regionen träffas. SWEA Michigan tillhör Mellersta Amerikas, MAME. Övriga avdelningar i vår region är: Arizona, Chicago, Dallas, Denver, Florida, Houston, Minnesota, New Orleans och Toronto (Kanada).
I år, 2016, kommer MAMEs regionmötet att ske i Denver, Colorado i månasskiftet september/oktober.

Vart annat år sker ett världsmöte där SWEA International också håller sitt årsmöte. I år (2016),  är det ett arbetsmöte utan några kringarrangemang i Toronto, Kanada.
Alla medlemmar är välkomna till både världs- och regionmötena. Nästa år, 2016, är det världsmöte igen i Perth, Australien.

Du får också inbjudan till Valborg, Midsommar, räkafton, biokvällar, kulturbesök och andra intressanta evenemang. 

Vanligtvis träffas vi hemma hos någon och har en kommitté, som hjälper till vid de olika träffarna. Som medlem kommer du att bli tillfrågad att vara med på en kommitté minst en gång om året samt att hjälpa till på julbasaren. Det är ett bra sätt att lära känna nya Sweor på.

Ibland slår SWEA ihop sig med de andra svenska organisationerna i Detroit området och firar bl.a. Svenska Flaggans Dag och besök av ambassadören.

Vårt största evenemang under året är vår trevliga julbasar, som är öppen till allmänheten och tar plats på en lördag i mitten av november. Då räknar vi med att du hjälper till. Se kalendern för tid och plats.

Vill du bli medlem i SWEA Michigan?

För att kunna antas som medlem i SWEA skall man :

  • Vara svenska eller svensktalande kvinna (behärska svenska språket) och över 18 år.

  • Vara villig att verka för SWEAs ändamål.

  • Vara av god vandel (good character).

  • Vara på orten bosatt, dvs. ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område pga permanenboende, långtidsanställning eller utbildning.

Om du tycker att det låter intressant, kontakta medlemsansvarig!

 

För mer information,   

medlemsansvarig,Åsa Archer 

e-post: member [at] sweamichigan.org


Return to Top of Page