Betala med PayPal - Medlemsavgift 2019


Kostnad
Medlemsavgiften för 2019 är $40/år för vuxna. Om du är under 25 år eller studerande så gäller halv avgift, det vill säga $20/år.
Om du redan är medlem i en annan SWEA avdelning så kan du bli portomedlem hos oss för $5.

 

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 1:a mars. Detta för att garantera att du får dina medlemsförmåner från SWEA International, såsom SWEA Forum och SWEA Nytt samt att vara med i vår egen medlemsbok.

 

Nya medlemmar efter 1:a September betalar halv avgift, detta gäller däremot inte nygamla medlemmar, där full avgift till SWEA International gäller, dvs $30.

Nygamla medlemmar ombedes ta kontakt med medlemsansvarig före betalning.

 

Vart går pengarna?
Till SWEA International skickar vi $30 och till regionen, MAME, skickar vi $5. Resterande $5 stannar hos oss i SWEA MI.

 

Som medlem har du två betalningsalternativ:

  1. Med kort (debit/credit) via PayPal. Du måste skicka in blankett med förnyade uppgifter separat. Du behöver inte vara registrerad hos PayPal för att använda.

  2. Med check utställd på SWEA Michigan - checken skickas med post till medlemsansvarig, tillsammans med förnyade personliga uppgifter.

 

Var också vänlig och posta eller mejla in förnyade uppgifter till medlemsansvarig,

 

Frågor?

Kontakta Åsa Archer, medlemsansvarig

1. Välj typ av medlemskap och vem avgiften avser.

Vill du betala för flera så går det bra, genom att du lägger till en person/namn i taget.

Typ av medlemskap:
Ange vem avgiften avser:
* PayPal was built to keep you secure. As a pioneer in online payments, we set the standard for fraud prevention by continuously developing and deploying a broad range of security measures so you can focus on your customers. Read more at PayPal.com.

Return to Top of Page

Page was last updated on: 01/17/2019